2 tips till lyckad förändring

Ja, nu var det länge sedan. Det har hänt mycket och jag har länge funderat på hur jag ska beskriva hur jag upplever förändringar. Jag kom aldrig fram till något bra, så tiden har gått och gått….. Nu får det bli som det blir.

Jag har tidigare skrivit om att besluta och förändra, men det finns en väsentlig skillnad i att uppleva kontroll eller inte. Att besluta mig för att förändra något och att sedan själv få bestämma hur och i vilken takt är inte detsamma som att gå med på att ingå i en förändring. Att ingå i en förändring ger mig inte nödvändigtvis någon kontroll eller beslutsrätt över hur och när förändringen ska ske.

Förändring kan var både bra och kul, men  fortfarande ge känslan av förlorad kontroll på grund av att jag ensam inte kan styra hur och när förändringen ska ske. Det blir lätt en konstig krasch mellan en positiv förändring och en känsla av förvirring.

På ungefär två år har några stora förändringar fått ta plats i mitt liv.

  • Jag har tagit min universitetsexamen
  • Jag har förlovat mig, blivit sambo och gift mig
  • Jag har sagt upp mig och bytt arbetsplats

Alla dessa förändringar har olika innebörd och påverkar tillvaron på olika sätt. Jag har själv valt att ingå i dessa förändringar, men det betyder inte att jag ensam kan ta kommandot över hur och när allt ska ske. Detta är enbart förändringar som jag är glad och stolt över! Ändå blir det en sådan där krasch mellan positiv förändring och en känsla av förvirring, vilket är väldigt energikrävande. Tack och lov är det värt varenda sekund!

Tips för den som har möjlighet:

  • Välj vilka förändringar du vill lägga energi på.
  • Se till att ge varje förändring tid innan du påbörjar nästa.